Kotisivut koodaten | 2014


Aloitussivu tallennetaan index -nimellä. Tämä tiedosto aukeaa oletuksena, kun siirrytään tiettyyn www-osoitteeseen (joka itse asiassa on yleensä viittaus hakemistoon web-palvelimella).

Ensimmäinen luento

Luennolla käytiin läpi teoriaa ja tehtiin ensimmäiset esimerkkisivut.


Toinen luento

Kertausta, CSS:ää.


Kolmas luento

Lisää CSS:ää, kuvia, luetteloita.


Neljäs luento, 17.11.2014

Lisää tyylejä. Yksinkertainen div-rakenne. Jotain upotuksia ja navigaatio.

Viides luento, 24.11.2014

Lisää tyylejä; selectoreita, tyylien yhdistämistä html:ään jne.. Standardiattribuutit (html).Ota yhteyttä ylläpitäjään osoitteessa eevpel@gmail.com